Day Care

GRATIS WEBINAR
"TECKEN SOM VERKTYG I ATT HJÄLPA BARN KOMMUNICERA"

  • Arbetar du med barn som har problem med att lära sig tala?

  • Känner du otillräcklighet gällande din yrkeskompetens?

  • Vill du ha fler verktyg för att hjälpa barn få ett språk?

NÄSTA WEBINAR ORDNAS 1.11.2021

WEBINARENS INNEHÅLL

Detta kommer du att lära dig

1. At TeckenSandra, we are dedicated to creating a nurturing, stimulating and welcoming environment for all children.

 

2. Our unique programs incorporate a variety of educational theories, while always keeping the child’s best interest in mind and allowing for hands-on, experiential learning.

3. To find out more about us, keep reading or feel free to get in touch.

4. Our unique programs incorporate a variety of educational theories, while always keeping the child’s best interest in mind and allowing for hands-on, experiential learning.

5. Our unique programs incorporate a variety of educational theories

tecken sandra yle bild.jpg
sandra tecken.jpg

OM UTBILDAREN

Sandra Westerholm

Sandra Westerholm handleder, sjunger och berättar sagor med hjälp av tecken som stöd/ teckenspråk för familjer, daghem, skolor och andra instanser som är i behov av detta kommunikationssätt.

 

Jag föreläser även om tecken som stöd för att öka intresset, kunskapen och sprida min iver till andra. Tecken och bilder gynnar språkutvecklingen för alla barn. Teckenmodellen lämpar sig för barn i alla åldrar oberoende av specialbehov.

15 ÅRS ERFARENHET...

...av att hjälpa människor 

kommunicera med tecken.

Sandra Westerholm handleder, sjunger och berättar sagor med hjälp av tecken som stöd/ teckenspråk för familjer, daghem, skolor och andra instanser som är i behov av detta kommunikationssätt.

 

Jag föreläser även om tecken som stöd för att öka intresset, kunskapen och sprida min iver till andra. Tecken och bilder gynnar språkutvecklingen för alla barn. Teckenmodellen lämpar sig för barn i alla åldrar oberoende av specialbehov.

Boy Playing with Abacus

+358456330085

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by TeckenSandra.