2021-01-17 15.24.27.jpg

VAD GÖR VI?

Vad är tecken som stöd?

Tecken som stöd är ett kommunikationssätt, inte ett eget språk. Tecken som stöd bygger på de enskilda grundtecken som man använder från det finlandssvenska teckenspråket. Tecken som stöd skiljer sig från teckenspråkets uppbyggnad.

IMG_0873.JPG

Eftersom man med tecken som stöd försöker främja talets utveckling sker tecknandet alltid enligt det talade språkets grammatik. När man använder tecken som stöd talar man som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna det viktigaste ordet i meningen. Ex. ”Kom och äta,” så tecknar man bara äta.

Tecknen görs samtidigt som ordet uttalas. Användningen av tecken som stöd främjar personer med sen talutveckling, personer med språkstörning, och personer med hörselskada. Tecken som stöd gynnar även alla med eller utan språkstörning!!

När använda tecken som stöd?

När barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikations-partners d.v.s. familjen och dagvårds/skolpersonal använda tecken parallellt med sitt tal. Man borde teckna de betydelsebärande orden i meningen, nyckelorden för att underlätta förståelsen av det talade budskapet. 

 

Barnen lär sig tecken via andra som använder dem och då får barnen ett bredare teckenordförråd och kan kommunicera och göra sig förstådd via dem. Man borde fortsätta teckna med barnet ända tills barnet talar mer än hen tecknar. För att stödja barnets förståelse och inlärning borde man teckna genom hela grundskolan..

Alla har rätt till språk!

2021-01-17 15.20.11.jpg

ÄR ER ENHET I BEHOV AV TECKEN SOM STÖD/TECKENSPRÅK? KONTAKTA OSS!