top of page

Sago- och sångstund på
distans

Sago- sångstunden är 45 min lång. Vi läser en saga och sjunger på distans via dator.
Stunden är interaktiv, där vi gör tillsammans och deltagarna kan aktivt delta. 

 

IMG_0216.JPG
bottom of page