top of page
bildkommunikation_jenni o freja.jpg

BILDKOMMUNIKATION

Vad är bildkommunikation?

Bildkommunikation innebär att man använder bilder och symboler som hjälp för att uttrycka sig. Med bildernas hjälp kan vi bygga och komplettera språk utifrån klientens individuella behov och förutsättningar.

sångkarta.jpg

Bildkommunikation

Bildkommunikation är ett kommunikationssätt då man med personer tex. med språkstörning använder enskilda bilder, bildkartor, mapp eller ett tekniska hjälpmedel för att kommunicera, eller att stöda utvecklingen i valsituationer och utvärdering. Man kan också strukturera omgivningen, tid eller händelser med hjälp av bilder. Vårt mål är att din vardag blir lättare då du anpassar dig i hur mångsidigt bilder kan användas i din vardag. Vi gör det i små steg och med bra positiv energi utan stress. Det är meningen att vara roligt då vi lär oss nytt.


I vår handledning får du konkreta tips på hur du kan dra nytta av bilder i din vardag. Vi har en hel del praktiska övningar med positiv energi i form av sång och saga. Vi handleder också i kommunikationsmapp och tekniska hjälpmedel Go talk now eller Widgit Go, hur de används,
hur man gör redigeringar och vad som är bra att komma ihåg då man använder en kommunikationsmapp eller ett tekniskt hjälpmedel.

BLEV NI INTRESSERADE AV BILDKOMMUNIKATION?

bottom of page