Olika sätt att teckna (Video)

 

Viittomiseen on monta eri tapaa, tässä kolme esimerkkiä:
1. Viittoen puheella: kaikki sanat viittoen lauseessa
2. Tukiviittomia: viitotaan tärkeimmät sanat lauseessa, eli avainsanat. Näytän teille esimerkit. Nyt mennään ulos. Nyt mennään ulos leikkimään. Huomenna mennään ulos puistoon, teemme sen huomenna. ( paksuin sanoin viitotaan ).
3. Viittomakieltä: En käytä ääntä. Näytän teille miten kiivetään puuhun…