Toiminta

Minun työhöni kuuluu auttaa vanhempia antamaan lapsilleen, joilla on kuulovamma tai puhehäiriö mahdollisuus viestimiseen tukiviittomien avulla.
Käytän viittomia myös leikin yhteydessä, jolloin lapsi saa sen luonnollisella tavalla.
Opetan myös päiväkoti-, esikoulun ja koulun henkilökuntaa, jotta mahdollisimman moni aikuinen käyttäisi lapsille viittomia. Teen tätä, jotta henkilökunta osaisi antaa lapselle laajemman viittoma/sanavaraston.
Vierailen erilaisissa päiväkoti/esikouluryhmissä, joissa laulan ja kerron satuja käyttäen viittomia ja kuvia.

Joukkueeni kuuluu Jenni Bergdahl, jonka opettaa myös tukiviittomia perheille ja päiväkoidessa sekä kouluissa.

Joskus käytän apurinani käsinukke Kajsaa, joka käyttää pelkästään viittomia. Kajsa on hyvin suosittu niin lasten kuin aikuistenkin piirissä.

Mitä on tukiviittomat?

Jos lapsi ei osaa muodostaa ääntä, sanoja ja merkityksellisiä lauseita niin lapselle kommunikoiminen voi olla hyvin rasittavaa ja turhauttavaa. Silloin voi valita käytettäväksi tukiviittomia, jotta lapsi osaisi ilmaista itseään ymmärrettävällä tavalla. Tukiviittomissa käytetään sekä puhetta että viittomia yhtäaikaisesti jotta kommunikointi olisi mahdollisimman selkeää.
Lauseessa viitotaan tärkeimmät sanat. Esim, Huomenna lähdemme mummolle.(paksu sana viittomalla). Viittomat ovat suomalaisesta viittomakielestä.

Kuka tarvitsee tukiviittomia?

  • Lapsi tai aikuinen, joka on kuuro tai kuulovammainen
  • Lapsi, jolla on puhevaikeuksia
  • Kuuleva lapsi, jolla on kielellisiä vaikeuksia
  • Kehitysvammainen lapsi

Mistä hakea tukiviittomaopetusta?

Tukiviittomaopetusta kuulovammaisille ja lapsille, joilla on kielellisiä vaikeuksia, haetaan valtion vammaispalvelun kautta. Hakemuksen hyväksymisen tekee sosiaalityöntekijä vammaispalvelussa. Lapsella kuuluu olla lausunto lääkäriltä tai terapeutilta tukiviittomien tarvitsemiseen.
Kunnissa vaihtelee opetustuntien määrät. Opetus voi tapahtua joko lapsen kotona tai päiväkodissa. Mitä useampi henkilö, joka on lapsen arjessa mukana käyttää tukiviittomia, sitä nopeammin lapsi oppii käyttämään erilaisia viittomia tullakseen ymmärretyksi.