Hem

Mitt namn är Sandra Westerholm. Jag undervisar tecken som stöd i familjer och för personal i daghem/förskola/skola – både i lågstadium i Nyland och Östra Nyland och för närvårdarestuderande på yrkesinstitutet Prakticum. Jag är också kulturarbetare och jobbar via svenska kulturfonden. Daghemmen kan ansöka om kulturpaket via svenska kulturfonden. Se i länken ovan ”kultur i skolan ”. För mer information se under fliken “Verksamhet”.